Đổi trả và bảo hành

1. Chính sách đổi trả

Sophia đảm bảo sản phẩm được bán tại Sophia là sản phẩm mới 100%. Trong trường hợp hiếm hoi sản phẩm quý khách nhận được có khiếm khuyết, hư hỏng hoặc không như mô tả, Sophia cam kết bảo vệ khách hàng bằng chính sách đổi trả như sau:

KỂ TỪ KHI SOPHIA
GIAO HÀNG THÀNH CÔNG
SẢN PHẨM LỖI SẢN PHẨM KHÔNG LỖI SẢN PHẨM LỖI
DO NGƯỜI SỬ DỤNG
Trang sức bạc 3 ngày sau khi giao hàng   thành công Đổi mới
Trả không thu phí
Trả không thu phí
(Khách hàng chịu phí ship hàng trở lại Sophia)
Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí theo quy định

2. Chính sách bảo hành

  • Bảo hành khoá, móc sản phẩm trong vòng 3 tháng đối với tất cả sản phẩm.
  • Không bảo hành đứt, gãy dây và nhẫn.
  • Không bảo hành hột đính trên sản phẩm, nếu sản phẩm bị rơi hột hoặc bị mất hột.